Tøyen Boligbyggelag er et medlemsbasert sosialt boligbyggelag under etablering som skal utvikle beboerstyrte, ikke-kommersielle boliger. Sammen vil vi gjenoppdage den norske samvirkebaserte boligbyggelagstradisjonen for utvikling av rimelige boliger, bedre nabolag og en mer demokratisk by.
... read more

In Progress

This project has been successfully funded and is now executing.

137,980 NOK

raised of 100,000 NOK goal.

0

days to go.

138% FUNDED
NOK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change
Additional costs: Yes None change
{{ addedCost.description[language] }} : {{ addedCost.amount }} NOK

NOK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Get this! All gone!

Pledge NOK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} backer {{ reward.stock_reserved }} backers
NOK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Additional costs: Yes None change
{{ getAddedCostDescription(addedCost) }} : {{ addedCost.amount }} NOK
NOK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'update-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
NOK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'update-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


Get this!

Pledge without a reward

Team

Katja Bratseth

medlem i arbeidsgruppa

Silja Haugen

medlem i arbeidsgruppa

Ole Pedersen

medlem i arbeidsgruppa

Nora Hassel Mørch

medlem i arbeidsgruppa

Aurora Brekke

medlem i arbeidsgruppa

Chris McCormick

medlem i arbeidsgruppa

Gine Backer-Røed

medlem i arbeidsgruppa

Arild Eriksen

medlem i arbeidsgruppa

Maiken Riis Eilertsen

medlem i arbeidsgruppa

Ida Tesaker Belland

medlem i arbeidsgruppa

Hegeh Storhamar

medlem i arbeidsgruppa

Maiken Alm

medlem i arbeidsgruppa

Lisa Angelica Barahona

medlem i arbeidsgruppa

Plan

To add milestones and tasks to your plan, please send them via e-mail to contact@funde.no. Tell us which tasks you have already finished (checked) and which ones are left.

Showing what the plan is for your project helps build trust with potential backers.

Tøyen Boligbyggelag

57%
  • Mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken
  • Møte med NBBL (Norske Boligbyggelag)
  • Opprette vedtekter
  • Arrangere Tøyen Boligkonferanse
  • Stiftelsesfest
  • Skrive rapport
  • Gjennomføre mulighetsstudie

Further Information

Et boligbyggelag er et samvirke som har som hovedformål å skaffe boliger til sine medlemmer. Vi i Tøyen Boligbyggelag (TBBL) ønsker å skape fleksible, inkluderende og demokratiske boligløsninger av høy kvalitet.

Tøyen Boligbyggelag (TBBL) er i dag under etablering av en arbeidsgruppe bestående av lokale eksperter og andre engasjerte med tverrfaglig bakgrunn fra arkitektur, innovasjon, antropologi, urban design og sosialt arbeid. Arbeidsgruppen deler et engasjement for en annen type by- og boligutvikling enn den som dominerer i Oslo og Norge i dag.

Vi har funnet sammen fordi vi ønsker å skape bolighistorie ved kombinere norske tradisjoner med internasjonale kontemporære løsninger. På denne måten vil vi realisere nyskapende sosial boligutvikling drevet fram av beboere og nabolag. Vi ser både på muligheter i eksisterende bygningsmasse og uutnyttede tomter i Bydel Gamle Oslo, men også i utviklingsområder som Hovinbyen.

Bakgrunn:
Høsten 2016 holdt Nedenfra en verkstedserie under navnet “Bo på Tøyen - i ti år til”. Her diskuterte de oppmøtte hvordan det pre-eksisterende nabolaget kunne få mulighet til å bli boende på Tøyen tross økende gentrifisering og en sterk boligprisvekst i Oslo generelt, og Bydel Gamle Oslo spesielt.

En tredjedel av alle som bor på Tøyen flytter fra nabolaget hvert år. En del av dette er en naturlig utskifting som følger med det dynamiske livet i indre by. Men en del av dette er også beboere som blir presset til å flytte mot sin vilje grunnet økende priser og lite variasjon i leilighetstyper.

Selv med normal økonomi er det vanskelig å finne leilighetstyper som passer etterhvert som man får flere barn, eller ettersom barna blir større. For noen så gjør økende priser i leiemarkedet at man står igjen med et valg om å flytte ut av området, eller inn i mindre bolig av dårligere kvalitet. Og for andre igjen så kan økt inntekt bety at man mister rettigheten til kommunal bolig, og derfor må flytte til ytterkanten, eller ut, av byen.

Det at Tøyen har en høy konsentrasjon av de boligutfordringene man finner i mange norske byer, gir oss en mulighet til å finne de gode løsningene som er relevante nasjonalt. Det handler om å utfordre tanken om at boligutvikling i byer kun kan drives av store kommersielle utviklere. Vi vil vise at det kan drives av befolkning, beboere og nabolag.

På det siste verkstedet i rekken “Bo på Tøyen - i ti år til” bestemte vi oss for å sammen starte et sosialt boligbyggelag for å kunne tilby et mer rettferdig og kvalitetsbevisst alternativ i dagens boligmarked.

I tillegg til å skape fleksible og demokratiske boligløsninger, ønsker vi i Tøyen Boligbyggelag (TBBL) å bli et nasjonalt ressurs- og kunnskapssenter for andre som ønsker å opprette lokale boligbyggelag. På bakgrunn av dette har vi allerede mottatt boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken, men for å bli et boligbyggelag trenger vi medlemmer.

Hva pengene skal gå til:
Pengene vi samler inn vil uavkortet gå til stiftelseskapital av boligbyggelaget, organisasjonsutvikling og prosjektutvikling.

Et boligbyggelag er en demokratisk organisasjon basert på medlemskap. For å stifte et boligbyggelag kreves en stiftelseskapital på 100.000. Det er også et lovpålagt innskudd på mellom 300 og 5000 kroner per medlem.

Medlemskap:
Vi har valgt å legge innskuddet på lovens minstekrav på 300 kroner. Dette fordi TBBL skal være tilgjengelig for folk med liten eller ingen inntekt. Samtidig så ser vi at for mange så er også 300 kroner mye penger.

Vi har derfor valgt å gjøre det slik at man også kan velge å gi bort medlemskap. Du vil da få mulighet til å gi bort medlemskap til noen du kjenner, eller så kan vi gjennom vårt nettverk i Bydel Gamle Oslo, finne en passende kandidat.

Støttespiller:
Du har også mulighet til å støtte oppstarten, selv om du ikke ønsker å melde deg inn. Se menyen for de ulike alternativene.

Alt-eller-ingenting:
Målet til vårt er å samle inn 100 000 NOK. Om vi ikke når målet får TBBL ingenting og du vil automatisk få dine penger returnert. Vi håper derfor på mange nye medlemmer og støttespillere som vil bli med oss på reisen videre.

Vi gleder oss til stiftelsen!

I mellomtiden er du hjertelig velkommen til å besøke hjemmesiden vår, og følge oss på sosiale medier som facebook og Instagram

{{ userName(backer) }}

{{ backer.short_description }}

In Progress

This project has been successfully funded and is now executing.

137,980 NOK

raised of 100,000 NOK goal.

0

days to go.

138% FUNDED
NOK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change
Additional costs: Yes None change
{{ addedCost.description[language] }} : {{ addedCost.amount }} NOK

NOK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Get this! All gone!

Pledge NOK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} backer {{ reward.stock_reserved }} backers
NOK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Additional costs: Yes None change
{{ getAddedCostDescription(addedCost) }} : {{ addedCost.amount }} NOK
NOK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'update-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
NOK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'update-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}


Get this!

Pledge without a reward

Funde.no AS © 2019 | Organisasjonsnummer: 917 857 989