Hvordan fungerer det

Funde.no har noen retningslinjer for hva en kampanje må inneholde og hva hver enkelt prosjektskaper skal ha med:

Alle prosjekter på plattformen er basert på prinsippet «ALT-ELLER-INGENTING». Det vil si at dersom et prosjekt ikke når målet, så får hverken prosjektskaperen eller funde.no noen av pengene. Dette fungerer slik: Funde.no samler inn pengene sammen med prosjektskaperen via en tredjeparts betalingsløsning Lemon Way. Pengene blir overført fra bidragsyter til Lemon Way, men blir kun utbetalt til prosjektskaperen dersom målet nås. Hvis målet ikke nås blir pengene direkte overført tilbake bankkortet som ble benyttet av bidragsyteren.

Prosjektet må på en eller annen måte være en kreasjon. Om du «bare» skal be om penger så bør du heller arrangere en innsamlingsaksjon på nett eller benytte en donasjonbasert crowdfunding-plattform. Her er noen eksempler på hva vi mener er en kreasjon og hva som ikke er det

 • En forening trenger penger til et nytt lydanlegg (innsamling)
 • En forening ønsker å lage et arrangement for promotere unge kunstnere (kreasjon)
 • En person ønsker å lage en nettbutikk for å selge elektronikk (innsamling)
 • En person ønsker å skape en nettplattform for å utvikle & selge egenproduserte planter (kreasjon)

  Prosjektene må tilby belønning(er), og dette trenger ikke å være en materiell gode. For et kreativt prosjekt vil det ofte være enkelt for entreprenøren å tilby «kjøperne» en belønning tilbake for sitt bidrag som gjør at crowdfunding-kampanjen fungerer som et marked for forhåndssalg. Et eksempel er når prosjektet omhandler scenekunst, da vil forhåndssalg av billetter til et arrangement eller en forestilling være en naturlig belønning. Ingen prosjekter blir lansert uten nøye gjennomgang av teamet bak funde.no, og alle opplysninger må ha hold i virkeligheten.

  Funde.no forventer at alle prosjektskapere er villige til gjøre en stor innsats for å lykkes. Gjennomsnittlig tar det mellom 1-6 måneder å forberede en kampanje. Vi kan bidra med kunnskap om alle suksessvariablene, innsikten og rådene du trenger, men til syvende og sist er det innsatsen til skaperne som bestemmer utfallet av en kampanjen.

  Skatter og avgifter

 • Om et prosjekt når sitt finansieringsmål innen tiden er standard suksessfee 7,2% + MVA totalt 9% av beløpet.
 • Om prosjektet ikke når finansieringsmålet sitt innen tiden vil hverken prosjektskaperen eller støttespilleren bli belastet.

  Prosjektskaperen sitt ansvar

  Prosjektskaperene er ene og alene ansvarlig for å fullføre sine prosjekter og for utsendelse av belønninger. Funde.no kan på ingen måte garantere for at prosjektet vil bli gjennomført eller fullført slik som lovet av prosjektskaperen.

  Vennligst les Brukeravtalen eller kontakt oss om du har noen spørsmål.

  En kort introduksjon til crowdfunding og crowdfunding kampanje suksess

  Denne guiden er laget med tanke på og med erfaringer fra belønningsbasert crowdfunding. Crowdfunding er historiefortelling, kampanjer som setter følelsene i sving er de som størst sannsynlighet for å lykkes.

 • Gjenkjennelige problemstillinger
 • Ideelle prosjekter
 • Sårbare og ekte mennesker uten en sekundær agenda

  Det handler om å få realisert sin kreasjon med hjelp av sine nærmeste støttespillere i håp om få flere støttespillere Crowdfunding handler like mye om markedsføring som innsamling av kapital.

  Steg 1. Forberedelse, 1-3 måneder før lansering

  Suksessen bak en crowdfunding kampanje er basert på forberedelsene og nøye koordinerte handlinger og planer. En crowdfunding kampanje tar lang tid og krever hardt arbeid Det aller første steget er å spørre seg selv om det er verd tiden og kreftene som trengs, og om andre måter å hente kapital er enklere og mer effektiv. For noen prosjekter er crowdfunding en naturlig «fit» og prosessen vil være relativt enkelt. For andre prosjekter vil crowdfunding være en dårlig ide for eksempel B2B produkter En crowdfunding kampanje kan avdekke om et prosjekt er «liv laga», avdekke om markedet forstår produktet, eller om formidlingen av et prosjekt fungerer.

  Lag planer og strategier

 • Strategi for sosiale medier
 • Hva skjer når og hvem gjør det
 • Plan a, b og c
 • Kartlegge interessenter og eget nettverk

  Lag innhold, video, bilder og skriv en god historie om prosjektet

 • Lag innholdet i samsvar med strategien og planen
 • Lag en video
 • Lag/finn relevante bilder (Stock photos med vannmerker er fy fy!)
 • Sørg for at teksten inneholder relevant informasjon

  Finn gode belønninger. Belønninger er hva som kan differensiere en kampanje fra en ordinær innsamling av penger fra FFF's og at du tilbyr et spennende produkt

 • 3-8 forskjellige belønninger
 • Tilby både eksklusive og rabatterte belønninger
 • Belønn «early birds»

  Finn støttespillere, sørg for å ha et godt grunnlag av følgere, støttespillere og ambassadører til prosjektet før du lanserer en crowdfunding kampanje. Grunnen til dette er mange men her er noen:

 • Prosjekter som oppnår 5-15% innen de 1-3 første dagene har mye høyere sannsynlighet for å lykkes.
 • Flere personer til å spre kampanjen
 • Større mulighet til å nå utenfor sitte eget nettverk

  Målsetting/Finansieringsmål & Kampanje lengde

 • Målsettingen og kampanjeperioden må være realistiske.
 • For lav målsetting viser dårlig selvtillit og manglende tro på prosjektet
 • For høy målsetting virker useriøst og uoppnåelig
 • Velg et mål som representerer hva som er nødvendig for prosjektet

 • Funde.no AS © 2019 | Organisasjonsnummer: 917 857 989